Főoldal Rólunk Események Petra hírek Elérhetőségek Webvázlat
Nagy József -
Miért támadt fel Jézus?

[ 2017-04-16 ]
MP3
17,6 MB
1:43:22 mp
LETÖLTÉS
HALLGATÁS
Napi ige: Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. (Róm. 5:1)
Húsvéti üdvözlet!

Ábrahám hitte, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és létre hívja a nem létezőket. Isten ezt be is számította neki igazságul. Igaz emberként tekintett rá. De ez nem egyedül érte van megírva, hanem értünk is, akiket Isten, Ábrahámhoz hasonlóan szintén igaz embereknek tekint, ha hiszünk abban, aki feltámasztotta a halottak közül Jézust, a mi Urunkat, aki halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért (Római levél 4:17-25).

A keresztre feszítés a történelem legaljasabb (legsötétebb) pillanata volt. A hiteles bizonyítékokkal alátámasztott feltámadás viszont a legmagasztosabb.
Századokon keresztül milliókat rázott meg az emberi szenvedésnek azon intenzitása, amelyet Názáreti Jézusnak kellet átélni. És milliókat villanyozott fel, vagy késztetett állásfoglalásra a feltámadás rejtélye.

Van azonban egy meghatározó aspektusa a dolgoknak, amit nem mindenki ragad meg. Egy szócska: ÉRTÜNK! Túl a borzalmakon, túl a rejtélyeken, van (kell legyen) egy mindent megváltoztató felismerés: hogy mindez miattunk (bűneink miatt), helyettünk (a mi megérdemelt büntetésünket hordozta) és javunkra (hogy igaz emberekké váljunk) történt! És ez a bibliai hit.

Ezen felismerésnek a szikrája gyújtja meg a szívekben a valódi ünneplés lángját, és ad az örökkévalóság viszonylatában értéket ennek! Elmélyíti a bensőnkben a feltámadás reménységét: "Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. És aki hisz énbennem, az nem hal meg soha". Mert Isten megeleveníti a holtakat, és létre hívja a nem létezőket.
"Hiszed-e ezt?"

Hiszem, hogy Jézus Krisztus feltámadt és él. Hiszem, hogy feltámadása lett az én feltámadásom garanciája.

Várom az Úr Jézust, a Feltámadottat! Várom a Feltámadást!

Áldott ünnepet mindenkinek!

  
PROGRAM


Naptár
  CBN praise rádió


LÁTOGATÓK
Free counters!

  

 

Vasárnapi gyerekszolgálat. Csillogó gyerekszemek, kiváncsi tekintetek követik a kezem. Vajon mit rejtegetek a kendő alatt? A táblára írt hangulatjegyek mögött az elmúlt hét történetei, örömei, bánatai lapulnak.

Rajzban - írásban, drámajátékban vagy verselésben, társasjátékkal vagy újságírással, bibliai helyszínekről adott tudósításokkal Jézus kedves személyét hozzuk közelebb a mindennapokhoz. Körbeállva, egymás kezét fogva imádkozunk a sulis gondokért, dolgozatokért vagy barátokért. Ekkor értem meg, mekkora kiváltság, hogy ma is gyermeklelkeknek mesélhettem szeretett Megváltómról!

Ha összegyűlünk tapasztalatcserére, megbeszélésre, ugyanezt a megihletődött, csendes örömet látom szolgatársaim szemében is ...


Friss cikk a Gyereksarokban: Beszámoló a kidei gyerektábor élményeiről.

A női lélek rezdüléseit, az érzelmek bonyolult táncát, a szavak nélküli kommunikáció művészetét a Teremtőnk érti a legjobban, Ő alkotott ilyen finomhangolású hangszerekké bennünket. Rajta kivül pedig legjobban mégis nőtársaink tudnak azonos hullámhosszon érezni, beszélni, szenvedni vagy együtt örülni velünk. Ezt tapasztaljuk meg hetente, mikor összeülünk női alkalomra, ahol barátságok szövődnek, a terhek valahogy könnyebbé válnak és az imatársakkal együtt harcolhatunk mindenkori problémáinkért.

Szeretettel várunk téged is meleg teával és nyitott szívvel csütörtökönként fél 6-tól. Címünk: Brancusi 51.

„Az igaz barát mindig szeret téged, de akkor válik igazán testvéreddé, ha bajba kerülsz.” (Példabeszédek 17,17)

AZ AJTÓNÁLLÓ SZOLGÁLATA

Egy "fogadósnak" szükséges, hogy három érzékszer-ve nagyon jól ki legyen fejlődve: éles látás, halló fül és érző szív. Éles látás, hogy lássa meg, ami nem látszik, halló fül, hogy hallja meg, ami a sorok között van elmondva, és érző szív, hogy érezze meg a szorongást vagy az örömöt annak a szívéből, akit fogad.
Emberileg ez lehetetlen, de amikor az Úr Jézus megérint, minden megváltozik. Értelmet kap minden, és ez a szolgálat ...

Főoldal   |   Rólunk   |   Események   |   Fórum   |   Elérhetőségek   |   Webvázlat
Könyvek   |   Facebook   |   Hanganyag   |   Képek   |   Linkek   |   Fórum
Design by DirectWEB in 2007 (c).
Petra Gyülekezet
Románia, Kolozsvár, Brancusi utca, 51 szám
E-mail: petra@petragyulekezet.ro
Tel.: 0740-016 345